Council of Management

EXECUTIVE COMMITTEE

President

  • Dr Yixiao Zhou

yixiao

The Australian National University
yixiao.zhou@anu.edu.au

Vice President

  • Associate Professor Dahai Fu

fuhead1

Central University of Finance and Economics

fudahai@cufe.edu.cn

Secretary

  • Associate Professor Shane Zhang
 

University of Southern Queensland
Shane.Zhang@usq.edu.au

Treasurer

  • Associate Professor Sizhong Sun

ssun

 

 

 

 

James Cook University
sizhong.sun@jcu.edu.au

Regional Representative-Hong Kong, Macau and Taiwan

  • Dr. James Cheong

james

 

 

 

 

The Hang Seng University of Hong Kong
jamescheong@hsmc.edu.hk

COUNCIL MEMBERS